Контрола на квалитет - Шандонг Подобро Моторни копродукции, Ltd

контрола на квалитет

Членовите на одделот за контрола на квалитет се високи и извонредна. Тие се запознаени со производство на производи и стандарди за квалитет

Во тимот, министерот Ли има насловот на техничар, 4 луѓе имаат насловот на инженер асистент

КК одделот за надзор и следење на секој процес и

134134134


WhatsApp Интернет разговор!