การควบคุมคุณภาพ - มณฑลซานตงที่ดีกว่ามอเตอร์ จำกัด

ควบคุมคุณภาพ

สมาชิกของแผนกควบคุมคุณภาพอาวุโสและที่โดดเด่น พวกเขามีความคุ้นเคยกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ในทีมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลี่มีชื่อของช่าง 4 คนมีชื่อของผู้ช่วยวิศวกร

แผนก QC กำกับดูแลและตรวจสอบทุกขั้นตอนเดียว

134134134


แชทออนไลน์ WhatsApp!