Kontrolli i cilësisë

Kontrolli i cilësisë

Anëtarët e departamentit të kontrollit të cilësisë janë të lartë dhe të shquar.Ata janë të njohur me prodhimin e produktit dhe standardin e cilësisë

Në ekip ministri Li ka titullin teknik, 4 persona titullin ndihmës inxhinier

Departamenti i QC mbikëqyr dhe monitoron mirë çdo proces