Kontrola jakości

Kontrola jakości

Członkowie działu kontroli jakości są starsi i wybitni.Są zaznajomieni z produkcją produktu i standardem jakości

W zespole minister Li ma tytuł technika, 4 osoby mają tytuł asystenta inżyniera

Dział QC dobrze nadzoruje i monitoruje każdy proces