Ελεγχος ποιότητας

Ελεγχος ποιότητας

Τα μέλη του τμήματος ποιοτικού ελέγχου είναι ανώτερα και εξαιρετικά.Είναι εξοικειωμένοι με την κατασκευή προϊόντων και τα πρότυπα ποιότητας

Στην ομάδα ο υπουργός Λι έχει τον τίτλο του τεχνικού, 4 άτομα τον τίτλο του βοηθού μηχανικού

Το τμήμα QC επιβλέπει και παρακολουθεί καλά κάθε διαδικασία