Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontroles nodaļas locekļi ir vecākie un izcili.Viņi pārzina produktu ražošanu un kvalitātes standartus

Komandā ministram Li ir tehniķa nosaukums, 4 cilvēkiem ir inženiera palīga nosaukums

QC nodaļa labi pārrauga un uzrauga katru procesu