Чанарын шалгалт

Чанарын шалгалт

Чанарын хяналтын хэлтсийн гишүүд ахмад, шилдэг хүмүүс юм.Тэд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, чанарын стандартыг мэддэг

Багийн бүрэлдэхүүнд Ли сайд техникч, 4 хүн туслах инженер цолтой.

Чанарын хяналтын хэлтэс нь үйл явц бүрийг сайтар хянаж, хянаж байдаг