Control de qualitat

Control de qualitat

Els membres del departament de control de qualitat són alts i destacats.Estan familiaritzats amb la fabricació del producte i l'estàndard de qualitat

A l'equip, el ministre Li té el títol de tècnic, 4 persones tenen el títol d'enginyer ajudant

El departament de control de qualitat supervisa i supervisa bé tots els processos