Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

Medlemmarna i kvalitetskontrollavdelningen är seniora och enastående.De är bekanta med produkttillverkning och kvalitetsstandard

I teamet har minister Li titeln tekniker, 4 personer har titeln biträdande ingenjör

QC-avdelningen övervakar och övervakar varje process väl