Quản lý chất lượng - Sơn Đông Better Motor Co, Ltd

Quản lý chất lượng

Các thành viên của bộ phận kiểm soát chất lượng là cao cấp và nổi bật. Họ đã quen thuộc với sản xuất sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng

Trong đội, Bộ trưởng Li có tiêu đề của kỹ thuật viên, 4 người có danh hiệu trợ lý kỹ sư

bộ phận QC giám sát và theo dõi mọi hoạt động tốt

134134134


Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!