کنترل کیفیت - شاندونگ بهتر موتور شرکت، با مسئولیت محدود

کنترل کیفیت

اعضای واحد کنترل کیفیت ارشد و برجسته است. آنها با تولید محصول و با کیفیت استاندارد آشنا هستند

در این تیم، وزیر لی تا به عنوان تکنسین، 4 مردم عنوان دستیار مهندس

بخش کنترل کیفیت نظارت و نظارت بر هر فرایند به خوبی

134134134


چت آنلاین WhatsApp!