Որակի հսկողություն

Որակի հսկողություն

Որակի վերահսկման բաժնի անդամները ավագ են և աչքի ընկած:Նրանք ծանոթ են արտադրանքի արտադրությանը և որակի չափանիշներին

Թիմում նախարար Լին ունի տեխնիկի, 4 հոգի՝ ինժեների օգնականի կոչում

QC բաժինը լավ վերահսկում և վերահսկում է յուրաքանչյուր գործընթաց