Опрема за истражување и развој

Опрема за истражување и развој

Опрема за истражување и развој

Подобро мотор опремен со комплетна и напредна опрема за истражување и развој.Како што се динамометар, машина за тестирање на издржливост, експеримент со сол-магла, клупа за тестирање на општо оптоварување итн. Лабораторијата зафаќа површина од 2000 m².Опремата обезбедува точни и ефективни податоци.Извештајот за внатрешен тест ги покажува перформансите на производот што го дизајнираме и произведуваме, за да знаеме како да го подобриме и оптимизираме

Опрема за истражување и развој