Опрема за истражување и развој

Опрема за истражување и развој

R&D Equipment

Подобар мотор опремен со комплетна и напредна опрема за истражување и развој. Како што се Динамометар, машина за испитување на издржливост, експеримент со сол-магла, клупа за општ тест за оптоварување итн. Лабораторијата зафаќа површина од 2000м². Опремата обезбедува точни и ефективни податоци. Извештајот за внатрешно тестирање ги покажува перформансите на производот што го дизајнираме и произведуваме, така што знаеме како да ги подобриме и оптимизираме

R&D Equipment