Контрол на качеството

Контрол на качеството

Членовете на отдела за контрол на качеството са старши и изключителни.Те са запознати с производството на продукта и стандарта за качество

В екипа министърът Ли има титлата техник, 4 души имат титлата помощник инженер

QC отделът контролира и наблюдава добре всеки процес