Laadunvalvonta

Laadunvalvonta

Laadunvalvontaosaston jäsenet ovat vanhempia ja erinomaisia. He tuntevat tuotteiden valmistuksen ja laatustandardit

Joukkueessa ministeri Li: llä on teknikko, 4 henkilöllä on apulaisinsinöörinimike

QC-osasto valvoo ja seuraa jokaista prosessia hyvin