Работилници и капацитети

Работилници и капацитети

Фабриката опфаќа 56.000 ㎡, градежната површина зафаќа 45.000 ㎡. Од кои работилниците покриваат 19.000 ㎡, зградите за канцеларии и студентските домови покриваат 4.000 ㎡, има уште 22.000 ㎡ кога може да се користат нови достапни проекти за проширување на работилниците.Имаме доволно простор за понатамошен развој.

Напредни производствени капацитети како перфоратор, машина за намотување, машина за тестирање на перформанси итн. од САД, Швајцарија, Јапонија, исто така домашна автоматска машина за намотување Jinminjiang.