Работилници и објекти

Работилници и објекти

Фабриката опфаќа 56 000, површината на зградата опфаќа 45 000 ㎡ .Од кои работилници опфаќаат 19 000, канцелариски и студентски домови опфаќаат 4 000, сè уште има 22 000 ㎡ достапни работилници кои можат да се користат при проширување на производството за нови проекти. Имаме доволно простор за понатамошен развој.

Напредни производствени капацитети како перфоратор, машина за ликвидација, машина за тестирање на перформанси итн. Од САД, Швајцарија, Јапонија, исто така домашна машина за автоматско навивање Jinminjiang.