Ხარისხის კონტროლი

Ხარისხის კონტროლი

ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის წევრები არიან უფროსი და გამორჩეული.ისინი კარგად იცნობენ პროდუქციის წარმოებას და ხარისხის სტანდარტს

გუნდში მინისტრ ლის აქვს ტექნიკოსის წოდება, 4 ადამიანს აქვს ინჟინრის ასისტენტის წოდება

QC დეპარტამენტი კარგად აკონტროლებს და აკონტროლებს ყველა პროცესს