Thiết bị R&D

Thiết bị R&D

R&D Equipment

Động cơ tốt hơn được trang bị thiết bị R & D đầy đủ và tiên tiến. Chẳng hạn như Lực kế, Máy thử độ bền, Máy thí nghiệm sương muối, Bàn thử tải tổng hợp,… Phòng thí nghiệm có diện tích 2000m². Thiết bị cung cấp dữ liệu chính xác và hiệu quả. Báo cáo thử nghiệm nội bộ cho biết hiệu suất của sản phẩm mà chúng tôi thiết kế và sản xuất, để chúng tôi biết cách cải thiện và tối ưu hóa

R&D Equipment