ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍

R&D Equipment

ម៉ូតូល្អប្រសើរបំពាក់ដោយឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ពេញលេញនិងជឿនលឿន។ ដូចជាឌីណាម៉ូម៉េតេម៉ាស៊ីនសាកល្បងការស៊ូទ្រាំអេកូអេកូអេកស្តុនផ្ទុកបន្ទុកទូទៅលមន្ទីរពិសោធន៍គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី ២០០០ ម៉ែតការ៉េ។ ឧបករណ៍ផ្តល់ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាព។ របាយការណ៍តេស្តផ្ទៃក្នុងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃផលិតផលដែលយើងរចនានិងផលិតដើម្បីឱ្យយើងដឹងពីវិធីកែលម្អនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព

R&D Equipment