อุปกรณ์ R&D

อุปกรณ์ R&D

อุปกรณ์ R&D

Better Motor พร้อมอุปกรณ์ R&D ขั้นสูงที่สมบูรณ์เช่น ไดนาโมมิเตอร์ เครื่องทดสอบความทนทาน การทดสอบหมอกเกลือ แท่นทดสอบการรับน้ำหนักทั่วไป เป็นต้น ห้องปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ 2000 ตร.ม.อุปกรณ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพรายงานการทดสอบภายในแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบและผลิต เพื่อให้เราทราบวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ R&D