R & D อุปกรณ์ - มณฑลซานตงที่ดีกว่ามอเตอร์ จำกัด

R & D อุปกรณ์

มอเตอร์ที่ดีกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ D ที่สมบูรณ์และขั้นสูง R & เช่นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า, เครื่องทดสอบความอดทนทดลองเกลือหมอกโหลดทั่วไปม้านั่งทดสอบ ฯลฯ ห้องปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่2000m² อุปกรณ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการทดสอบแสดงให้เห็นภายในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบและผลิตเพื่อให้เรารู้วิธีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

71670404jgjg


แชทออนไลน์ WhatsApp!