อุปกรณ์ R&D

อุปกรณ์ R&D

R&D Equipment

Better Motor ติดตั้งอุปกรณ์ R&D ที่สมบูรณ์และทันสมัย เช่น Dynamometer, Endurance testing machine, Salt-fog experiment, General load test bench เป็นต้นห้องปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. อุปกรณ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รายงานการทดสอบภายในแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบและผลิตเพื่อให้เราทราบวิธีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

R&D Equipment