Оборудване за научноизследователска и развойна дейност

Оборудване за научноизследователска и развойна дейност

Оборудване за научноизследователска и развойна дейност

По-добър мотор, оборудван с пълно и усъвършенствано оборудване за научноизследователска и развойна дейност.Като динамометър, машина за изпитване на издръжливост, експеримент със солена мъгла, изпитвателен стенд за общо натоварване и др. Лабораторията обхваща площ от 2000 m².Оборудването осигурява точни и ефективни данни.Докладът от вътрешни тестове показва ефективността на продукта, който проектираме и произвеждаме, така че да знаем как да подобрим и оптимизираме

Оборудване за научноизследователска и развойна дейност