R&D тоног төхөөрөмж

R&D тоног төхөөрөмж

R&D тоног төхөөрөмж

Бүрэн, дэвшилтэт R&D тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон илүү сайн мотор.Динамометр, Тэсвэр шалгах машин, Давс манангийн туршилт, Ерөнхий ачааллын туршилтын вандан гэх мэт. Лаборатори нь 2000м² талбайг хамардаг.Тоног төхөөрөмж нь үнэн зөв, үр дүнтэй өгөгдлийг өгдөг.Дотоод туршилтын тайлан нь бидний боловсруулж, үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг харуулдаг бөгөөд ингэснээр бид хэрхэн сайжруулах, оновчтой болгох талаар мэддэг

R&D тоног төхөөрөмж