R&D тоног төхөөрөмж

R&D тоног төхөөрөмж

R&D Equipment

Илүү сайн, бүрэн гүйцэд, боловсронгуй R&D тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Динамометр, тэсвэрлэх чадварыг шалгах машин, давсны манангийн туршилт, ачааллын ерөнхий туршилтын сандал гэх мэт. Лаборатори нь 2000м2 талбайг хамардаг. Тоног төхөөрөмж нь үнэн зөв, үр дүнтэй өгөгдлийг өгдөг. Дотоод туршилтын тайлан нь бидний боловсруулж, үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийг харуулдаг бөгөөд ингэснээр бид хэрхэн сайжруулах, оновчтой болгохыг мэддэг болно

R&D Equipment