Модон эдлэлийн машин ба цэцэрлэгжүүлэлтийн хэрэгсэлд зориулсан моторууд