کارگاه ها و امکانات

کارگاه ها و امکانات

کارخانه 56000 ㎡ را پوشش می دهد، مساحت ساختمان 45000 ㎡ را پوشش می دهد. از این تعداد کارگاه ها 19000 ㎡ را پوشش می دهند، ساختمان های اداری و خوابگاهی 4000 ㎡ را پوشش می دهند، هنوز 22000 ㎡ وجود دارد که می توان پروژه های جدید را برای توسعه کارگاه ها مورد استفاده قرار داد.فضای کافی برای توسعه بیشتر داریم.

امکانات تولید پیشرفته مانند پرس پانچ، دستگاه سیم پیچ، دستگاه تست عملکرد و غیره از ایالات متحده آمریکا، سوئیس، ژاپن، همچنین دستگاه سیم پیچ اتوماتیک Jinminjiang داخلی.