سالات متداول

سالات متداول

سالات متداول

سREالات متداول

قیمت های شما چقدر است؟

قیمت های مختلف برای مدل های مختلف ، بنابراین می توانید لیست درخواست خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.

آیا حداقل مقدار سفارش دارید؟

طبق سری محصولات ، حداقل مقدار سفارش برای جریان اصلی 1000 عدد است

آیا می توانید OEM یا ODM کنید؟

هر دو می توانیم

آیا می توانید اسناد مربوطه را ارائه دهید؟

بله ، ما می توانیم اسناد مربوطه را در مورد محافظت از IPR ارائه دهیم.

میانگین زمان سربازی چقدر است؟

حدود یک ماه نیز بسته به مقدار سفارش