Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Giá của bạn là gì?

Giá khác nhau cho các mô hình khác nhau, vì vậy bạn có thể gửi danh sách yêu cầu của bạn cho chúng tôi qua email.

Bạn có số lượng đặt hàng tối thiểu không?

Theo loạt sản phẩm, số lượng đặt hàng tối thiểu cho dòng chính là 1000 chiếc

Bạn có thể OEM hoặc ODM?

Cả hai chúng ta đều có thể.

Bạn có thể cung cấp tài liệu liên quan không?

Có, chúng tôi có thể cung cấp tài liệu liên quan về tiền đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian dẫn trung bình là gì?

Khoảng một tháng, cũng tùy thuộc vào số lượng đặt hàng