เวิร์คช็อปและสิ่งอำนวยความสะดวก

เวิร์คช็อปและสิ่งอำนวยความสะดวก

โรงงานครอบคลุมพื้นที่ 56,000 ตร.ม. พื้นที่อาคารครอบคลุม 45,000 ตร.ม. โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ 19,000 ตร.ม. อาคารสำนักงานและหอพักครอบคลุม 4,000 ตร.ม. ยังมีเวิร์กช็อปอีก 22,000 ตร.ม. ที่สามารถใช้ขยายการผลิตสำหรับโครงการใหม่ได้เรามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาต่อไป

สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตขั้นสูง เช่น เครื่องพันช์เพรส เครื่องม้วน เครื่องทดสอบประสิทธิภาพ ฯลฯ จากสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และเครื่องไขลานอัตโนมัติ Jinminjiang ในประเทศ