Εργαστήρια & Εγκαταστάσεις

Εργαστήρια & Εγκαταστάσεις

Το εργοστάσιο καλύπτει 56.000 ㎡, το κτίριο καλύπτει 45.000 ㎡. Από τα οποία τα εργαστήρια καλύπτουν 19.000 ㎡, τα κτίρια γραφείων και κοιτώνων καλύπτουν 4.000 ㎡, υπάρχουν ακόμα 22.000 ㎡ διαθέσιμα εργαστήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την επέκταση της παραγωγής για νέα έργα. Έχουμε αρκετό χώρο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, όπως πρέσα διάτρησης, μηχανή περιέλιξης, μηχανή δοκιμής απόδοσης κ.λπ. από ΗΠΑ, Ελβετία, Ιαπωνία, επίσης εγχώρια αυτόματη μηχανή περιέλιξης Jinminjiang.