Workshops og fasiliteter

Workshops og fasiliteter

Fabrikken dekker 56 000 ㎡, bygningsarealet dekker 45 000 ㎡. Av hvilke verksteder dekker 19 000 ㎡, kontor og sovesal dekker 4000 ㎡, er det fortsatt 22 000 ㎡ tilgjengelige verksteder kan brukes når man utvider produksjonen til nye prosjekter. Vi har nok plass til videre utvikling.

Avanserte produksjonsanlegg som slagpresse, viklingsmaskin, ytelsestestemaskin osv. Fra USA, Sveits, Japan, også innenlands Jinminjiang automatisk viklingsmaskin.