Подобро да достигнеме друг повисок годишен аутпут во 2016 година

Подобро да достигнеме друг повисок годишен аутпут во 2016 година

2016 година е уште една година на берба за „Подобар мотор“, заради поддршката на клиентите и подобрата напорна работа на вработените. Имаме раст и напредок секоја година.

Годишното производство во 2016 година е 2,9 милиони комплети, 450 000 комплети се зголемија во споредба со 2,45 милиони комплети во 2015 година. Во Новата 2017 година, ќе продолжиме да се трудиме, со цел да создадеме нов рекорд и за излез и за иновација.


Време на објавување: 12-ти март 2018 година