ถึงดีกว่าอีกผลผลิตประจำปีที่สูงขึ้นในปี 2016

2016 เป็นปีที่เก็บเกี่ยวอื่นที่ดีกว่ามอเตอร์เนื่องจากการสนับสนุนและพนักงานที่ดีกว่าลูกค้าทำงานหนัก เราจะได้รับการเจริญเติบโตและความคืบหน้าในแต่ละปี

ผลผลิตประจำปีในปี 2016 คือ 2.9 ล้านชุด, 450,000 ชุดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 2.45 ล้านชุดในปี 2015 ในปีใหม่ปี 2017 เราจะเก็บเฟิ้มเพื่อที่จะสร้างสถิติใหม่สำหรับทั้งการส่งออกและนวัตกรรม


โพสต์ มี.ค. 12-2018
แชทออนไลน์ WhatsApp!