சிறந்த 2016 இல் மற்றொரு உயர் வருடாந்த வெளியீடு அடைந்தது

2016 ஏனெனில் வாடிக்கையாளர்கள் 'ஆதரவு மற்றும் சிறந்த பணியாளர்களின் கடின உழைப்பின், பெட்டர் மோட்டார் மற்றொரு அறுவடை ஆண்டு. நாம் வளர்ச்சி பெறுவது மற்றும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் முன்னேற உள்ளன.

2016 ஆண்டு வெளியீடு 450,000 பெட்டிகள், நாம் வெளியீடு மற்றும் கண்டுபிடிப்பு இருவரும் ஒரு புதிய பதிவை உருவாக்க பொருட்டு, முயற்சியாகும் வைத்து 2015 இல் 2.45 மில்லியன் பெட்டிகள் புத்தாண்டு 2017 இல் ஒப்பிடுகையில் காணப்படும் 2.9 மில்லியன் தொகுப்புகளில்.


போஸ்ட் நேரம்: மார்ச் 12-2018
வாட்ஸ்அப் ஆன்லைன் அரட்டை!