بهتر یکی دیگر از خروجی سالانه عالی در سال 2016 رسیده

2016 یک سال دیگر برداشت برای بهتر موتور است، به دلیل حمایت و کارکنان بهتر 'مشتریان سخت کار کردن. ما در حال گرفتن رشد و پیشرفت در هر سال.

خروجی سالانه در سال 2016 به 2.9 میلیون دستگاه است، 450000 مجموعه در مقایسه با 2.45 میلیون دستگاه در سال 2015. در سال نو 2017 افزایش یافته است، ما تلاش را حفظ خواهد کرد، به منظور ایجاد یک رکورد جدید برای هر دو خروجی و نوآوری است.


زمان ارسال: مار-12-2018
چت آنلاین WhatsApp!