ดีขึ้นถึงอีกหนึ่งผลผลิตประจำปีที่สูงขึ้นในปี 2559

ดีขึ้นถึงอีกหนึ่งผลผลิตประจำปีที่สูงขึ้นในปี 2559

ปี 2016 เป็นอีกปีแห่งการเก็บเกี่ยวของ Better Motor เนื่องจากการสนับสนุนจากลูกค้าและการทำงานอย่างหนักของพนักงานที่ดีขึ้น เรามีการเติบโตและก้าวหน้าในแต่ละปี

ผลผลิตประจำปี 2559 อยู่ที่ 2.9 ล้านชุดเพิ่มขึ้น 450,000 ชุดเมื่อเทียบกับ 2.45 ล้านชุดในปี 2558 ในปีใหม่ 2560 เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสถิติใหม่ทั้งด้านผลผลิตและนวัตกรรม


เวลาโพสต์: มี.ค. -12-2018