Nhóm dự án của dự án kỹ thuật hệ thống thông tin ở Better Motor được thành lập

Nhóm dự án của dự án kỹ thuật hệ thống thông tin ở Better Motor được thành lập

Vào ngày 26 tháng 6, nhóm dự án của dự án kỹ thuật hệ thống thông tin ở Better Motor được thành lập. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd phụ trách thiết kế và vận hành dự án này. Nó được lên kế hoạch vận hành thử nghiệm vào cuối tháng 9. Hiện đội Kỹ sư Điện Sanjing đang tiến hành điều tra cơ bản.

Mục tiêu chính của dự án này là theo dõi chất lượng thông qua hệ thống MES. Để thực hiện truy tìm người, máy móc, vật liệu, quy tắc.

Hệ thống MES có thể thực hiện quản lý tối ưu bằng cách truyền thông tin từ việc đặt hàng đến khi hoàn thành sản phẩm.
Tạo một ứng dụng trên điện thoại để các nhân viên hành chính có thể điều chỉnh tình hình sản xuất ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào thông qua ứng dụng.

 Chúng tôi sẽ tiến hành dự án trong thời gian sớm nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh.

us0e


Thời gian đăng: Tháng 3-12-2018