બેટર મોટર માહિતી સિસ્ટમો ઈજનેરી પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી

26 જુનના રોજ બેટર મોટર માહિતી સિસ્ટમો ઈજનેરી પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્થાપના કરી હતી. શેનડોંગ Sanjiang ઇલેક્ટ્રીક ઇજનેરી કું, લિમિટેડ ડિઝાઇન અને આ પ્રોજેક્ટ સંચાલન સંભાળે છે. તે સપ્ટે હવે Sanjing ઇલેક્ટ્રીક એન્જિનીયરીંગ ટીમ અંતે ટ્રાયલ કામગીરી કરવા આયોજિત મૂળભૂત તપાસ કરી રહ્યો છે.

આ પ્રોજેક્ટના મુખ્ય લક્ષ્ય એમઇએસ સિસ્ટમ દ્વારા ગુણવત્તા ટ્રૅક કરવા માટે છે. લોકો, મશીન, સામગ્રી, નિયમ માટે ટ્રેસીંગ ખ્યાલ કરો.

એમઇએસ સિસ્ટમ શ્રેષ્ઠ વ્યવસ્થાપન ખ્યાલ કરી શકો છો માહિતી હુકમ ઉત્પાદનો સમાપ્ત કરવા માટે મૂકીને થી પ્રસારિત થાય છે.
ફોન પર એક એપ્લિકેશન બનાવો, જેથી વહીવટી સ્ટાફ ક્યાંય અને એપ્લિકેશન મારફતે કોઈપણ સમયે ઉત્પાદન પરિસ્થિતિ moniter શકો છો.

 અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે આ પ્રોજેક્ટ આગળ વધીશું, ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતા અને સ્પર્ધાત્મક ક્ષમતા સુધારવા માટે છે.

us0e


પોસ્ટ સમય: માર્ચ-12-2018
વોટ્સએપ ઓનલાઇન ચેટ!