Nhóm nghiên cứu dự án của dự án hệ thống thông tin kỹ thuật trong Better Motor được thành lập

On June 26, đội dự án của dự án hệ thống thông tin kỹ thuật trong Better Motor được thành lập. Sơn Đông Sanjiang Electric Engineering Co, Ltd là chịu trách nhiệm về thiết kế và vận hành dự án này. Đây là kế hoạch để thực hiện hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng chín đội Bây giờ Sanjing Electric Engineering đang thực hiện điều tra cơ bản.

Mục tiêu chính của dự án này là để theo dõi chất lượng thông qua hệ thống MES. Để thực hiện truy tìm cho mọi người, máy móc, nguyên liệu, quy tắc.

Hệ thống MES có thể thực hiện quản lý tối ưu bởi thông tin truyền từ đặt hàng để hoàn thành sản phẩm.
Tạo một ứng dụng trên điện thoại, vì vậy mà các nhân viên hành chính có thể Moniter tình hình sản xuất ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng.

 Chúng tôi sẽ tiến hành dự án càng sớm càng tốt, để nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh.

us0e


post time: Mar-12-2018
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!