По-добро постигане на по-висока годишна продукция през 2016 г.

По-добро постигане на по-висока годишна продукция през 2016 г.

2016 г. е поредната реколта за Better Motor, поради подкрепата на клиентите и трудолюбието на Better. Постигаме растеж и напредък всяка година.

Годишното производство през 2016 г. е 2,9 милиона комплекта, 450 000 комплекта се увеличават в сравнение с 2,45 милиона комплекта през 2015 г. През Нова година 2017 ще продължим да се стремим, за да създадем нов рекорд както за продукция, така и за иновации.


Време за публикуване: 12 март 2018 г.