טוב יותר הגיע לתפוקה שנתית גבוהה יותר בשנת 2016

טוב יותר הגיע לתפוקה שנתית גבוהה יותר בשנת 2016

שנת 2016 היא שנת קציר נוספת עבור מוטור מוטור, בגלל תמיכת הלקוחות והעבודה הקשה של העובדים הטובים יותר. אנו מקבלים צמיחה והתקדמות בכל שנה.

התפוקה השנתית בשנת 2016 היא 2.9 מיליון סטים, 450,000 סטים גדלו לעומת 2.45 מיליון סטים בשנת 2015. בשנה החדשה 2017 נמשיך לעסוק במטרה ליצור שיא חדש הן לתפוקה והן לחדשנות.


זמן פרסום: 12 במרץ -2018