დაარსდა საინფორმაციო სისტემების საინჟინრო პროექტის პროექტის გუნდი Better Motor- ში

დაარსდა საინფორმაციო სისტემების საინჟინრო პროექტის პროექტის გუნდი Better Motor- ში

26 ივნისს დაარსდა საინფორმაციო სისტემების საინჟინრო პროექტის Better Motor– ის პროექტის გუნდი. შპს Shandong Sanjiang Electric Engineering Co. პასუხისმგებელია ამ პროექტის შემუშავებასა და მართვაზე. დაგეგმილია საცდელი ოპერაციის ჩატარება სექტემბრის ბოლოს. ახლა სანჯინგის ელექტროტექნიკის გუნდი ახორციელებს საბაზისო გამოძიებას.

ამ პროექტის მთავარი მიზანი არის ხარისხის კონტროლი MES სისტემის მეშვეობით. ხალხისთვის მიკვლევა, მანქანა, მასალა, წესი.

MES სისტემას შეუძლია ოპტიმალური მენეჯმენტის განხორციელება პროდუქციის დასრულების მიზნით შეკვეთის განთავსებიდან ინფორმაციის გადაცემით.
შექმენით აპლიკაცია ტელეფონით, ისე, რომ ადმინისტრაციულ პერსონალს შეეძლება აპის საშუალებით აკონტროლოს წარმოების სიტუაცია ნებისმიერგან და ნებისმიერ დროს.

 ჩვენ ვაწარმოებთ პროექტს რაც შეიძლება მალე, პროდუქციის ეფექტურობისა და კონკურენტუნარიანობის გასაუმჯობესებლად.

us0e


გამოქვეყნების დრო: 12-18-2018